Ataskaitos

Asociacijos Jaunimo piknikas 2021-ų. metų veiklos ataskaita.

Asociacijos Jaunimo piknikas veiklos strategija.